Logotyp Arbetskooperativet Rondellen

Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk förening registrerades den 1 april 2010. Rondellen är ett socialt företag. Rondellen fungerar som ett företag med samma krav och ordning som andra företag. Eventuell vinst skall däremot enligt stadgarna alltid investeras tillbaka i verk­samheten. Företaget leds av en styrelse och två anställda verksamhets­ledare. Vår verksamhet erbjuder sina tjänster till kommunen, företag och privat­kunder. Tjänsterna består av trädgårds- och park­arbete, mindre snickeri- och byggnation, sömnad, transporter samt under­leverantör till diverse företag och organisationer mm. Företaget är godkänt för Rut o ROT avdrag.

Grunden för ett socialt företag är att syssel­sätta människor som av någon anledning står utanför arbets­marknaden. Detta uppdrag innebär ett stort ansvar för de personer som sitter i ledningen, att hitta en balans­gång mellan att klara av att driva företaget med stabil ekonomi och samtidigt ta tillvara människors olika behov till utveckling.
De personer som står bakom och leder verksamheten gör detta med ett grund­murat engage­mang och samhälls­ansvar.

Väl mött i framtiden.

Vad är socialt företagande?

Kunskapen om sociala företag och deras roll måste öka. De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av olika orsaker har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Den definition av socialt företagande som Tillväxtverket utgår från är:

  • Sociala företag driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
  • De skapar delaktighet för medarbetarna.
  • De återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
  • De är fristående från offentlig sektor.

Verksamhets­­ledare

Det dagliga arbetet leds av två anställda verksamhetsledare. De båda har lång erfarenhet av liknande arbetsuppgifter både från näringslivet och från den kommunalt offentliga. Ni kan med förtroende vända er till dessa.

Kenneth Lindahl

0142-170 30
kenneth@koop-rondellen.se

Viktoria Wikström

0142-170 30
viktoria@koop-rondellen.se

Styrelse

Peter Larsson

Ordförande

Stig Åsberg

Ledamot

Sven-Inge Arnell

Ledamot

Lars-Olof Larsson

Ledamot (Ekonomiansvar)

Ekonomi

Verksamhetsberättelse för 2019 hittas här.